English with Ponožka

25. 06. 2019 Hubert Ponožka

Angličtina s červnovou ponožkou

Sdílet

V šestém měsíci se pravidelná hodina angličtiny nesla v částečně potemnělém duchu. Asi to bylo tím, že končil školní rok.


Essential Sockabulary (základní ponožková slovní výbava)

minuscule /ˈmɪn·əˌskjul/ - drobný, nepatrný, extrémně malý

užití v příkladu: "Some know-it-all teenagers might show minuscule resistance when presented with their first proper pair of socks."

překlad: „Někteří všeznalí teenageři mohou vykazovat nepatrnou odolnost, když jsou vystaveni prvnímu páru pořádných ponožek.“

zajímavost: Minuscule původně znamenalo malé písmeno, resp. přesněji opak písmena velkého (například na začátku věty). Teprve na konci 19. století se výraz ustálil jako přídavné jméno znamenající extrémně malý.


chimera /kaɪˈmɪə.rə/ - chiméra, iluze, přelud

užití v příkladu: "Humans who do not like colors are a chimera, because all humans like their eyes."

překlad: „Lidé, kteří nemají rádi barvy, jsou chimérou, protože každý člověk má rád své oči.“

zajímavost: Váha je mimo jiné dříve používané označení pro množství hmoty stanovené vážením. Dnes váhu nahradily dvě veličiny: hmotnost a tíha. Tíha, jejímž prostřednictvím se provádí vážení, se přitom nerovná gravitační síle; tíha je totiž součtem gravitační síly s odstředivou silou, jež vzniká rotací Země kolem své osy.


Phrases for a Sockcessful Conversation (fráze pro úspěšnou konverzaci)

wear-and-tear - opotřebení obvyklým nošením

užití ve větě: “Sadly, even good socks eventually succumb to wear and tear.”

překlad: „Bohužel i dobré ponožky nakonec podlehnou opotřebení.”


to not lose sleep over something - nedělat si s něčím hlavu

užití ve větě: “I am not going to lose sleep over any dark socks.”

překlad: „S žádnými tmavými ponožkami si nebudu dělat hlavu.”


Plný červnový ponožkový příběh naleznete zde.

Sdílet
Komentáře (0)

Komentáře mohou přidavat pouze členové klubu

Přihlásit se Stát se členem