English with Ponožka

27. 08. 2018 Hubert Ponožka

Angličtina se srpnovou ponožkou

Sdílet

Vítáme Vás u druhé lekce angličtiny z pera Huberta Ponožky, ctěného sekretáře ponožkového Klubu v Ponožkovicích.

Zapálený jazykošťoura a samozvaný znalec všeho ponožkového se tentokrát ponořil do světa farmaření. Pěstování, sklízení a v neposlední řadě slavení úspěšného zemědělského cyklu jej nadchlo způsobem troufneme si tvrdit že nejen v Ponožkovicích dosud neviděným.

Essential Sockabulary (základní ponožková slovní výbava)

sickle  /ˈsikəl/ - srp, pl. sickles

užití ve větě: "Harvesting wheat with a sickle is not much fun.”

překlad: „Sklízet obilí srpem není moc legrace.“

zajímavost: Srp je obecně znám jako nástroj na sklízení zemědělských plodin či detailní úpravu zahraních ploch. V řecké mytologii však sloužil i přímo jako zbraň. Disponoval jím například král Perseus, kromě jiných úspěchů rovněž zakladatel Mykén.


farmer /ˈfɑː(r)mə(r)/ - sedlák, zemědělec, pl. farmers

užití ve větě: “Modern farmers typically know how to read and write.”

překlad: „Dnešní sedláci povětšinou umějí číst a psát.“

zajímavost: Mezi lety 1950 a 2015 se podíl gramotných obyvatel Země zvýšil z 55,7 % na 86,2 % (zdroj: UNESCO). V České republice je gramotných občanů starších 15 let přes 99 %. Z toho plyne, že tomuto textu porozumí naprostá většina obyvatelstva.

Phrases for a Sockcessful Conversation (fráze pro úspěšnou konverzaci)

heyday - vrchol slávy

užití ve větě: “When tractors came, the heyday of sickle was finally over.”

překlad: „Vrchol slávy srpu definitivně skončil s nástupem traktoru.“

zajímavost: Slovo „heyday“ nemá žádnou spojitost se slovem „hay“, které označuje slámu (používanou například jakožto potravu pro zvířata). Slovo pochází ze starogermánského „heida“, které znamená „hurá“.


on the other hand - na druhou stranu

užití ve větě: “Office work can be tiring, on the other hand it can be cold, wet and windy outside.”

překlad: „Kancelářská práce může být únavná, na druhou stranu u ní nevadí, že je venku zima, mokro a větrno.“

zajímavost: Právo na uspokojivé pracovní podmínky je zakotveno přímo ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v rámci České republiky pak v Listině základních práv a svobod. Stanoví mimo jiné právo na spravedlivou odměnu za práci.


Delší vyprávění o srpnové ponožce najdete zde.

Sdílet
Komentáře (0)

Komentáře mohou přidavat pouze členové klubu

Přihlásit se Stát se členem