Květen '17

Duben '17 Červen '17 Květen '17
Bavlna

Příběh

Nejvyšší ponožková rada se v pátý měsíc letošního roku věnovala zkoumání, zda je květen hoden pověsti měsíce lásky, tedy párování. Je-li květen opravdu oním měsícem lásky, v únoru, tedy po devíti měsících by měla následovat největší úroda lidských mláďat. Pohledem do statistik se však tento předpoklad neukázal jako správný. Pro hledání důkazu jsme se proto zkusili přesunout do říše rostlin. Jak již název měsíce napovídá, mohlo by toto období být zasvěceno právě párování mezi květinami. Tato hypotéza byla trefou do černého: nadměrný výskyt obnažených květů, tedy pohlavního ústrojí rostlin, byl patrný i bez složitých pozorovacích zařízení. Květen tedy svou pověst měsíce lásky obhájil, byť pouze z části; je především měsícem lásky květiny ke květině. Z toho důvodu jsme se rozhodli na květnovém ponožkovém vzoru schematicky vyobrazit rostlinné párovací ústrojí. Pokud by další bádání přineslo důkazy o podobně intenzivním párování i u homo sapiens, shodli jsme se, že alespoň budeme mít námět na květnový vzor v příštím roce.

Sdílet

Připojte se k nám na facebooku a instagramu


Dozvěděli jste se vše, co potřebujete?

Pokud se Vám náš pestrobarevný svět líbí, velice rádi Vás přivítáme mezi členy Klubu Pánů z Ponožkovic.
Anebo nás potěšíte, když členstvím obdarujete někoho ze svých blízkých.

Darovat členství Stát se členem

Jsem člen a chci se přihlásit do klubovny