Novinka

01. 05. 2020

Pán Ponožka z Blaníku

Sdílet

V žádném případě si nenárokujeme byť sebemenší místo mezi hrdiny letošního virulentního jara. Právě naopak aplaudujeme a děkujeme všem zdánlivě všedním hrdinům těchto nevšedních dní.

Díky přízni štěstěny a našich skvělých členů jsme však měli to štěští, že se nám nejhorší dopady orientální breberky, jejíž jméno netřeba zmiňovat, vyhnuly. Toho jsme se pokusili využít a zkusili být alespoň trošku užiteční.

Naším prvním instinktem bylo použít ponožky z Ponožkovic v boji, pro který jsou stvořené. A to sice v zápolení s nudou, osaměním a všemi ostatními formami trudomyslnosti. A kde jinde hledat inspiraci pro odpověď na nouzový stav než na bájné hoře Blaník? A to až úplně nahoře, 638 metrů nad mořskou hladinou, která je mimochodem od Blaníku tak daleko, že ji ani za skvělé viditelnosti rozhodně nelze spatřit.

Ani za skvělé viditelnosti není z Blaníku vidět mořská hladina, nad kterou se hora tyčí do výšky 638 metrů.

Nám však nešlo o to vidět mořské pobřeží, nýbrž zastavit šíření karanténí trudomyslnosti. Proto jsme na vyčlenili právě 638 ponožkových zásilek, které za běžného stavu dostávají pouze členové Klubu, a poprosili jsme návštěvníky našeho internetového okénka, aby nám řekli, komu udělá ponožkové překvapení v poštovní schránce radost.

Pomocí dobytčího uspávadla jsme poprosili klubového účetního Gustava Škudlonožku, zda by si po vzoru blanických vojsk nechtěl na chvilku zdřímnout. Pak již nestálo nic v cestě tomu, aby byly tyto blanické ponožkonády vyslány na cestu bezúplatně, plně na účet Klubu.

Devět z deseti blanických rytířů by snilo o ponožkách z Ponožkovic, kdyby je znali.

Neuběhlo ani 24 hodin a seznam adresátů se zcela zaplnil. A stačily další dva výkruty matičky země, aby se ponožkonády ocitly na zteči poštovních schránek svých překvapených nabyvatelů.

Neslyšeli jsme o osudu všech exemplářů, avšak notná řádka (povětšinou pozitivně) překvapených reakcí se k nám dostala a usuzujeme z ní, že akci lze prohlásit za zdařilou.

Nezbývá tedy než ještě jednou poděkovat všem, kteří nám vhodné adresáty doporučili. A nesmíme také zapomenout na spojence Klubu, již nám v briskní přípravě pomohli - a někdy dokonce bezúplatně. Smekáme ponožku s motivem klobouku.


V dalším průběhu nastanuvší surreality jsme se pak zaměřili na praktické ponožkové potřeby. Kontrétně jsme dodali 500 párů jednorázových ponožek na infekční jednotku Fakultní nemocnice v Motole.

Nejen materiál, nýbrž i oděv využitý při péči o vysoce infekční pacienty je v maximální míře likvidován ihned po poskytnutí péče, aby se minimalizovalo riziko nákazy. Ponožek nevyjímaje. Vzniká tak celá čeleď ponožkových kamikadze, které padnou ve jménu vyššího dobra. Bylo nám ctí moci zajistit pro FN Motol dostatečnou zásobu statečných ponožkových jednorázovek. Ostatně bylo by ostudou, kdyby problém se zásobením nastal v kotlině, kde působí Klub Pánů z Ponožkovic, právě u ponožek.

Samozřejmě nebylo naším primárním cílem zajistit pro členy Klubu Pánů z Ponožkovic případné přednostní zacházení. Určitě však neškodí udělat si ponožkové přátelé na správných místech.

Ještě jednou za celé Ponožkovice děkujeme všem hrdinkám a hrdinům. Velmi dobře si uvědomujeme, že díky základům položeným Vaším nasazením si můžeme dělat radost ponožkami.

Sdílet
Komentáře (1)

Komentáře mohou přidavat pouze členové klubu

Přihlásit se Stát se členem
R F
Robin Francl

03. 06. 2020 17:10

Vážení pánové, vaše bohulibá akce mne velmi potěšila. Není jistě náhodou, že počet darovaných ponožek, tedy 638+500=1138, je shodný se jménem hrdiny filmu George Lucase THX 1138. Myslím, že Vaše činy přispějí alespoň malou měrou k tomu, že zůstaneme všichni, mohu-li to tak vyjádřit, v našich ponožkách, pevně stát na povrchu země, kam se výše zmíněný hrdina také nakonec dostane. Přeji nám všem hodně zdaru. Robin Francl