Říjen '16

Říjen '16
Bavlna

Příběh

Nejvyšší ponožková rada se při přípravě říjnového exempláře zabývala otázkou, zda souhlasí s nástupem podzimu, či nikoliv. Na jedné straně si Rada dobře uvědomovala, že méně světla a nižší teploty mají za následek citelné utlumení aktivity zdejší fauny a flóry, přičemž mezi příklady takové změny lze zařadit i pokles nálady u některých hominidů. Na straně druhé však Rada došla k závěru, že takový pokles nálady se týká výlučně jedinců nezasvěcených do potěchy z odívání do barevných ponožek, neb po teplém letním období se ponožky nyní konečně opět stávají neoddiskutovatelnou součástí každého oděvu. Vhodně načasované šlápnutí do některé z hojně dostupných kaluží navíc může posloužit jako elegantní záminka pro vystřídání více než jednoho ponožkového modelu v rámci jednoho dne. Přihodíme-li do diskuze barevný háv, do kterého se pomocí zbarvení listů oděje sama příroda, a fakt, že změna ročního období nastane bez ohledu na rozhodnutí Rady, nemohli jsme postupovat jinak než s nástupem podzimu souhlasit a říjnovou ponožku vyvést v podzimních barvách.

Sdílet

Připojte se k nám na facebooku a instagramu


Dozvěděli jste se vše, co potřebujete?

Pokud se Vám náš pestrobarevný svět líbí, velice rádi Vás přivítáme mezi členy Klubu Pánů z Ponožkovic.
Anebo nás potěšíte, když členstvím obdarujete někoho ze svých blízkých.

Darovat členství Stát se členem

Jsem člen a chci se přihlásit do klubovny