English with Ponožka

25. 10. 2018 Hubert Ponožka

Angličtina s říjnovou ponožkou

Sdílet

V říjnu sekretář Hubert a jeho kolegové slavili 100. výročí vzniku republiky. O jaké obraty při této příležitosti rozšířil Hubert svůj slovník?


recognition /ˌrekəɡˈnɪʃ(ə)n/ - uznání

užití v příkladu: "Czechoslovakia gained international recognition even before it declared independence."

překlad: „Československo získalo mezinárodní uznání ještě před vyhlášením nezávislosti.“

zajímavost: Československo bylo vítězi první světové války uznáno tak rychle, že po nějakou dobu bylo dokonce jediným nástupnickým státem Rakouska-Uherska.


holiday /ˈhɒlɪdeɪ/  - svátek, den volna

užití ve větě: "There are many sock holidays, but shockingly not even one is recognized by the government."

překlad: „Existuje mnoho ponožkových svátků, skandálně však ani jeden není státem uznaný.“

zajímavost: Slovo holiday je odvozeno od kombinace slov "holy" (svatý) a "day" (den). Původně se totiž jednalo o označení církevních či náboženských svátků. Dnes se však pod tímto pojmem skrývá jakýkoliv den volna.

Phrases for a Sockcessful Conversation (fráze pro úspěšnou konverzaci)

lion’s share - lví podíl

užití ve větě: “Fearless management by the Secretary has a lion’s share on the success of the Club.”

překlad: „Nebojácný způsob managementu sekretáře má lví podíl na úspěchu Klubu.“


in full bloom - v plném rozkvětu

užití ve větě: “Czech sock culture is not in full bloom yet, but it is going in the right direction.”

překlad: „Česká ponožková kultura ještě není v plném rozkvětu, avšak věci jdou správným směrem.“


Říjnový ponožkový příběh naleznete zde.

Sdílet
Komentáře (0)

Komentáře mohou přidavat pouze členové klubu

Přihlásit se Stát se členem