English with Ponožka

26. 09. 2018 Hubert Ponožka

Angličtina se zářijovou ponožkou

Sdílet

V září hasil Hubert Ponožka sváry odkazem na umění. Jaké anglické obraty se při tom Hubert naučil?


quarrel /ˈkwɒr(ə)l/  - hádka; hádat se

užití ve větě: "Gentlemen sometimes quarrel about boxers versus briefs, but no gentleman has ever dared to question another one’s socks."

překlad: „Pánové se občas hádají ohledně toho, zda mají navrch trenýrky či slipy, ovšem žádný gentleman by si nedovolil zpochybňovat ponožky druhého.“

zajímavost: Slovo má svůj původ v latinském slovese „queri“, které překládáme jako lamentovat nebo stěžovat si. Odtud odvozujeme význam slova „kverulant“ používaného v českém jazyce k označení člověka, který si neustále stěžuje.  


Art /ɑːt/ - umění

užití v příkladu: "Reasonable definitions of art encompass colored socks."

překlad: „Smysluplné definice umění zahrnují barevné ponožky.“

zajímavost: Kořen „ar“, který tvoří základ slova „art“ je nositelem významu pasovati či padnouti k sobě. Můžeme ho nalézti ve slovech, které, na první pohled, nemusíme s uměním ihned spojovati jako například jsou „arm“ (paže, zbraň), „alarm“ (do zbraně) nebo „aristokracie“ (vláda nejvíce se k tomu hodících).

Phrases for a Sockcessful Conversation (fráze pro úspěšnou konverzaci)

at the last minute - na poslední chvíli

užití ve větě: “He only noticed at the very last minute that he put his left sock on his right foot.”

překlad: „Všiml si až na poslední chvíli, že si oblékl levou ponožku na pravou nohu.“


keep a straight face - udržet vážnou tvář

užití ve větě: “He could not keep a straight face when he noticed his inebriated friend was wearing his socks on his ears.”

překlad: „Nemohl udržet vážnou tvář, když si všiml, že jeho společenský unavený kamarád si nasadil ponožky na uši.“


Příběh o vzniku zářijové ponožky naleznete zde.

Sdílet
Komentáře (0)

Komentáře mohou přidavat pouze členové klubu

Přihlásit se Stát se členem