English with Ponožka

27. 07. 2018 Hubert Ponožka

Angličtina s červencovou ponožkou

Sdílet

Hubert Ponožka, sekretář Klubu Pánů z Ponožkovic, je kromobyčejným odborníkem přes všechny věci ponožkové. Zároveň je ale také obávaným polyglotem.

Pochutnává si obzvláště na jazyku Shakespearově, v němž ostatně každý měsíc komunikuje se členy Klubu majícími deficit ve znalosti české mluvy. Mysle na paletu vyjadřovacích schopností klubovníků a jejich obdivovatelů, rozhodl se Ponožka každý měsíc poskytnout veřejně a bez nároku na honorář krátkou lekci anglického jazyka vážící se k aktuálnímu ponožkovému exempláři.

První kapitolu seriálu English with Ponožka můžete ochutnat na následujících řádcích.


Essential Sockabulary (základní ponožková slovní výbava)

sanctuary /ˈsæŋktʃuəri/ - svatyně, útočiště, pl. sanctuaries

užití ve větě: "Hubert wanted to build a sock sanctuary."

překlad: „Hubert chtěl vybudovat ponožkovou svatyni.“

zajímavost: Slovo pochází z latinského přídavného jména „sanctus“ znamenajícího „svatý“. V přenesém významu jde o oblast chráněnou náboženskou autoritou, kam se může pronásledovaný uchýlit a kde se na něj nevztahuje platnost světských zákonů.


slave /sleɪv / - otrok, pl. slaves 

užití v příkladu: "Average slave did not own any color socks, because slaves were not allowed to own valuables."

překlad: „Průměrný otrok nevlastnil žádné barevné ponožky, neboť otroci nemohli vlastnit cennosti.“

zajímavost: Slovo pochází z latinského slova „sclavus“ odvozeného buď z řeckého pojmu pro válečnou kořist, nebo označení příslušníka slovanského kmene. Druhotný význam by pak v tomto případě získalo kvůli mnoha Slovanům prodaným do otroctví v ranném středověku.

Phrases for a Sockcessful Conversation (fráze pro úspěšnou konverzaci)

to be in awe (of someone or something)  — žasnout (nad něčím nebo někým)

užití ve větě: “I intentionally rolled my trousers up a bit, so that one of my socks would peep out. Instantaneously, my colleagues were in awe of it.”

překlad: „Schválně jsem si povyhrnul kalhoty, aby jedna z mých ponožek vykoukla. Moji kolegové nad ní obratem užasli.“

 


(one's) eyes pop out of (one's) head oči vypadnou z důlků

užití ve větě: “After I showed both of my socks, their eyes started popping out of their heads. We called the ambulance, but there was no helping them.”

překlad: „Poté co jsem ukázal obě ponožky, oči jim začaly vypadávat z důlků. Zavolali jsme záchrannou službu, ale nebylo jim pomoci.“


Více o červencové ponožce a jejím příběhu naleznete zde.

Sdílet
Komentáře (0)

Komentáře mohou přidavat pouze členové klubu

Přihlásit se Stát se členem